1930-cu ildə Müstəqil Oğuz (Vartaşen) inzibati rayonunun yaradılması ilə əlaqədar həmin ildə Rayon Xalq Maarif Şöbəsi yaradılmışdır. Hazırda Oğuz rayon Təhsil Şöbəsinin tabeçiliyində 28 tam orta 4 ümumi orta, 2 ibtidai məktəb, 5 məktəbdənkənar tərbiyə müəssəsi vardır. 15 Sentyabr 2015-ci tarixə 423 sinif komplektində 5843 nəfər şagird icbari təhsilə cəlb edilmişdir. Hazırda 876 müəllim gənc nəsilin təlim-tərbiyyəsi prosesi ilə məşğul olur.Məktəbdən kənar tərbiyə müəssisələrində 978 nəfər məktəblinin ictimai tərbiəsi ilə 75 nəfər dərnək rəhbəri, məşqçi müəllim məşğul olur.